Ms Trang 0906-058-170 (Zalo, Viber) - Mr.Hung 0906-058-701 (zalo)
Đèn Tâm Tre Kiểu
240.000 đ 250.000 đ

Đèn Tâm Tre Kiểu

Đèn bí dài 2 lớp Fi 25x50
270.000 đ 280.000 đ

Đèn bí dài 2 lớp Fi 25x50

Đèn Quả Cầu Mây Fi 30cm
70.000 đ 80.000 đ

Đèn Quả Cầu Mây Fi 30cm

Đèn Tre Kiểu Chụp
240.000 đ 250.000 đ

Đèn Tre Kiểu Chụp

Đèn Tre Kiểu Trụ Fi 45cm
340.000 đ 350.000 đ

Đèn Tre Kiểu Trụ Fi 45cm

Đèn Nơm Tre Fi45xH32
220.000 đ 230.000 đ

Đèn Nơm Tre Fi45xH32

Đèn Nơm Tre Fi40xH46
210.000 đ 220.000 đ

Đèn Nơm Tre Fi40xH46

Đèn Nơm Tre Fi35xH45
190.000 đ 200.000 đ

Đèn Nơm Tre Fi35xH45

Đèn Nơm Tre Fi30xH45
170.000 đ 180.000 đ

Đèn Nơm Tre Fi30xH45

Đèn Nơm Tre Fi20xH30
130.000 đ 140.000 đ

Đèn Nơm Tre Fi20xH30

Đèn bí dài 2 lớp Fi 23x36
220.000 đ 230.000 đ

Đèn bí dài 2 lớp Fi 23x36

Đèn cật tre kiểu đĩa bay - Fi50xH25
280.000 đ 290.000 đ

Đèn cật tre kiểu đĩa bay - Fi50xH25

Đèn Mây Đan Nan Thưa
220.000 đ 230.000 đ

Đèn Mây Đan Nan Thưa

Đèn Mây Tre Cổ Chai - Fi 37xH50
290.000 đ 300.000 đ

Đèn Mây Tre Cổ Chai - Fi 37xH50

Đèn Mây Tre Cổ Chai - Fi 50xH55
390.000 đ 400.000 đ

Đèn Mây Tre Cổ Chai - Fi 50xH55

Đèn Mây Hoa Văn - Fi 45xH33
310.000 đ 320.000 đ

Đèn Mây Hoa Văn - Fi 45xH33

Đèn Mây Tre Cổ Chai - Fi 40xH50
320.000 đ 330.000 đ

Đèn Mây Tre Cổ Chai - Fi 40xH50

Đèn bí dài 2 lớp Fi 15x30
170.000 đ 180.000 đ

Đèn bí dài 2 lớp Fi 15x30

Đèn Tre Treo Kiểu Chảo
200.000 đ 210.000 đ

Đèn Tre Treo Kiểu Chảo

Đèn Tre Treo Kiểu Bí
200.000 đ 210.000 đ

Đèn Tre Treo Kiểu Bí

Đèn Nơm Tre Fi25xH35
155.000 đ 165.000 đ

Đèn Nơm Tre Fi25xH35

Khách Hàng Tin Cậy